Untitled-3 copy

BLفیلتر ماشین های سری

این دسته از فیلتر ماشین ها جهت تصفیه کلیه روغن ها (غیراز توربین وترانس) طراحی وساخته شده وقابل نصب به صورت off line روی سیستم قرار می گیرد .این دستگاه قادر به جداپذیری ذرات طی چند مرحله فیلتراسیون می باشد که سطح تمیزی روغن را به حد بسیار مطلوب استانداردمی رساند.

 از دیگر توانایی های این دستگاه:

  1.  حذف آبهای آزاد
  2.  حذف آبهای محلول وامولسیون
  3.  حذف گازهاوبخارهای فرار وسبک ومضر مانند: الکل، گازوئیل وآمونیاک در نتیجه باعث بالا رفتن عمر مفید روغن بطوری که تعداد دفعات تعویض روغن چند برابر به تعویق افتد ودر عمل نشان داده که در سال اول استفاده از دستگاه بیشتر از هزینه خرید دستگاه سود آوری داشته است.

After Filteration

Capacity Item

 100PPM»

Moisture

 6Class   NAS 1638  »   

Clean degree

انواع فیلتر ماشین های سری BL

مناسب جهت روغن سنتتیک

اتوماتیک

گاز(آمونیاک.اسید.سوخت و گازهای فرار)

آب

ذرات

اسید

BLM

BLA

BLS

مشخصات فنی:

  1.  دارای هیتر ٣ وضعیتی جهت آماده سازی روغن به تانک خلاء
  2.  دارای فیلترهای اولیه بارنج های مختلف جهت حذف آلودگیهای ذرات
  3.  دارای فیلترهای کوالسر جهت جداسازی آبهای آزاد
  4.  دارای تکنولوژی Stereo Evaporation  جهت حذف آبهای محلول و امولسیون
  5.  دارای فیلتر نهاییی ٣ میکرون جهت بالا بردن سطح تمیزی روغنNas به حد استاندارد
  6.  دارای سیستم حفاظتی به روش الکتریکی ومکانیکی هردو جهت بالا بردن ضریب اطمینان از خطرات احتمالی (فشار وحرارت )در حین کار
  7.  دارای فیلتر مگنت در مواقعی که آلودگی ذرات آهن در روغن باشد.

BL-

200

BL-

150

BL-

100

BL-

50

BL-

30

BL-

20

BL-

10

Unit

Parameters

12000

9000

6000

3000

1800

1200 

600 

L/h 

Flow rate

100-400

mbar

Working

vacuum

 4

bar

Max working pressure 

65-50(the temperature of turbo machine below  55)

C

Working temperature 

70-10

C

Temperatur e range

7.5 

4.5

3

2.2

2.2

1.5  

1.5

KW 

Power pump 

2/1.1

4/1.1

4/1.1

1

4/3 

4/3 

inch 

Inlet/outlet caliber 

2200

2000

1750

1500

1350

1300

1250

mm 

L

 

1500 

1500

1500

1000

1000 

850

850

mm 

size 

 2000

2000

1800

1750

 1700

1650 

1650

mm 

 


 

Untitled-3 copy 2
BI فیلتر ماشین های سری
BC فیلتر ماشین های سری
BLفیلتر ماشین های سری
BTفیلتر ماشین های سری
BPفیلتر ماشین های سری
BWفیلتر ماشین های سری
Untitled-1
طراحی و پشتیبانی :کاتب الکترونیک