این دستگاه جهت بهینه سازی روغنهای ترانس طراحی شده است .درروغن های ترانس درصد آلودگی آب کم ولی بسیار مهم وحذف این آلودگی بسیار حساس ودقیق می باشد که با طراحی دستگاه فوق روغن بعد از تصفیه مقدار آب آن به کمتر از  5PPMمی رسد.

شاخص های کیفی روغن تصفیه شده

After the treatment of few times

After one time treatment

 

Break

down

Voltage kv

Gas content

12%

Water

Content

50ppm

Break

down

Voltage kv

Gas content

12%

Water

Content

50ppm

 

 55-50>

 0.2>

5-8

 45<

%3>

20

BI-0

 55-50>

0.2>

5-8

 45<

%3>

20

BI-A

60-75

0.1>

3-5

 55<

%0.5>

15

BI-D

60-75

0.1>

3-5

 55<

%0.5>

15

BI-DA

 انواع فیلتر ماشین های سری BL

آلودگی حذف شده

BI-DA

BI-D

BI-A

BI-0

تجهیزات

ذرات جامد

Filtration Stage

آب و گازهای فرار

Coalescer Filter

 

Stereo Evaporation

کنترل

اتوماتیک

 

 

Automatic Protection

Device

 

مشخصات فنی:

  1.  دارای هیتر ۶ وضعیتی جهت بالا بردن درجه حرارت روغن به روش مرحله ای بطوری که هیچ گونه شک حرارتی به روغن واردنشده و روغن جهت اسپری به تانک خلاء آماده گردد.
  2.  دارای پیش فیلترهای ذرات جهت حذف آلودگیهای ذرات درشت
  3.  دارای بوستر پمپ وکیوم جدا از پمپ وکیوم جهت بالابردن دقت خلاء
  4.  دارای سنسورهای نوری حفاظتی جهت کنترل سطح روغن در تانک خلاء
  5.  دارای کنترلرهای حفاظتی دما وفشار بصورت الکتریکی و مکانیکی هر دو جهت بالا بردن ضریب اطمینان کاری در حین کار با دستگاه
  6. دارای فیلترها ی نهایی٣میکرون برای حذف آلودگیهاورساندن سطح تمیزی روغن بطوری که بعد از تصفیه بهNas C lass 7 برسد

کاربرد : تجهیزات برق فشار قوی اعم از ترانسفورماتورهاالقاءکننده های دو طرفه و سوئیچ های برق

 

BI-

300

BI-

200

BI-

150

BI-

100

BI-

50

BI-

30

BI-

20

BI-

10

Unit

Parameters

18000

12000

9000

6000

3000

1800

1200

600

L/h

Flow rate

400-50

mbar

Working

vacuum

5

5

5

5

5

4

4

4

bar

Max

Working

pressure

10-70

C

Temperature

range

50Hz380 V(being regulated according to customers option)

KW

Power supply

7.5

7.5

5/4

3

2.2

1.5

1.5

1.5

KW

Electrical

motor power

2

2/1.1

2/1.1

4/1.1

4/1.1

1

4/3

4/3

inch

Inlet/outlet

caliber

1900

1800

1600

1450

1200

1100

1050

1050

mm

L

 

1200

1200

1100

950

950

800

750

750

mm

W

size

1900

1900

1800

1650

1500

1400

1350

1350

mm

H

 

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید