این دسته از فیلتر ماشین ها جهت روغن هایی با آلودگی آب بسیار بالا به کار می روند که درعمل تا ۵٠ درصد آب در روغن را به کمتر از ۵/0رسانده است.

 1. ازطریق سیستم کوالسر قطرات آبهای آزاد تجمیع شده وبه مخزن جمع آوری آبهای آزاد هدایت می شود.
 2.  ازطریق سیستم برجک تقطیر جهت جداسازی آبهای محلول، امولسیون  وروغنهایی با Flash Point پایین که در صنایع فولاد بطور چشم گیری مورد استفاده قرار گرفته است.

فیلتر مگنت

اتوماتیک

گاز(آمونیاک.اسید.روغنھای.

 Flash point پایین

سوخت و گاز ھای فرار)  

 

آب

ذرات اسید

 

 

 

BWM

 

BWA

BWS

مشخصات فنی:
 1.  دارای فیلترهای اولیه قابل شستشو جهت ذرات درشت
 2.  دارای فیلترهای کوالسر جهت جمع آوری آبهای آزاد و هدایت به مخزن جمع آوری آب
 3.  دارای هیتر ٣ وضعیتی جهت آماده کردن روغن به برجک تقطیر
 4. دارای برجک تقطیر Cooling Tower ، Evaporator ،Condenser جهت جداسازی آبهای محلول و امولسیون با حجم بالا وروغنهایی باflash point پایین وگازهای مضر در روغن
 5. دارای فیلتر نهایی جهت بالابردن سطح تمیزی روغن به حدمطلوب
 6.  دارای سیستم حفاظتی فشار ودما بصورت الکتریکی ومکانیکی هر دو جهت بالابردن ضریب اطمینان کاری در مواقع مسدودشدن فیلترها
 7.  دارای فیلتر مگنت جهت روغنهایی که آلودگی آهن در آن نسبت به ذرات دیگر بیشتر باشد
 8.  دارای سیستم تخلیه آب اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور

   

   

  BW- 200

  BW-150

  BW-100

  BW- 50

  Unit

  Parameters

  12000

  9000

  6000 

  3000 

  L/h 

  Flow rate

  200-400  

  mbar 

  Working vacuum

    4   

  bar 

  Maxworking pressure

  50-65(the temperature of turbo machine below 55°c )

  C 

  Working temperature

  70-0    

  C

  Temperature range

  7.5 

  4.5 

  2.2 

  KW 

  Power pump

  2

  2/1.1

  4/1.1

  4/1.1

  inch 

  Inlet/outlet caliber

  2500 

  2200 

  2000 

  1750 

  mm 

  L

   

  1650 

  1500 

  1500 

  1250 

  mm 

  W

  size

  2500 

   2500

  2300 

  2200 

  mm 

  H

   

   

برخی از مشتریان شرکت


به مشاوره نیاز دارید ؟ با ما تماس بگیرید