Untitled-3 copy

کاهش تشکيل آلاينده ها و رسوبات در تجهيزات، موجب بهبود کارآيی و افزايش طول عمر آنها می گردد. 

در جعبه دنده ها، دستگاههای هيدروليک و موتورها پس از مدت کوتاهی کار، آلودگی هايی ناشی از اکسيد شدن روغن در حين کار بروز می کند که علت اصلی آن وجود آب و ذرات ناشی از اصطکاک است. در نتيجه اکسيد شدن روغن رسوبات صمغی و لجن در روغن توليد می گردد که خود باعث آلودگی روغن می شود در نهايت اين آلودگی ها سبب تخريب روغن، افزايش دمای کارکرد، مصرف بيشتر انرژی، سايش اجزاء دستگاه و ... می شود. حتی ممکن است در دستگاه های جديد نيز اين گونه آلودگی ها که موجب بروز مشکلات فوق می گردند مشاهده شود. 

امروزه به کمک تکنولوژی های جديد می توان آلودگی ها را در دستگاه های در حال کار کاهش داد. یکی از مهمترین آلودگی ها بالا رفتن مقدار آب در روغن، که عامل اصلی اکسیداسیون و بالا رفتن عدد اسیدی در روغن است. که با حذف این آلودگی توسط تکنولوژی تقطیر در خلاء باعث جلوگیری از رویت اسیدیته و خوردگی اجزاء شد. اين فرآيند موجب افزايش عمر دستگاه و کاهش فرسودگی فلزات، کاهش دمای عمليات و مصرف انرژی می شود. 

تخريب روانکار 

درک اساسی چگونگی تشکيل رسوبات به منظور هدايت سيستم به سمت بهبود قابل اطمينان وضعيت، ضروری است. تشکيل رسوبات هنگامی که روانکار تخريب و به ترکيبات ديگر تبديل می گردد، بيشتر می شود. روش های مشخصی برای کاهش سرعت تشکيل رسوبات وجود دارد. روانکارها می توانند به دلايل مختلف  تخريب شده و توليد لجن، لاک و رسوبات کنند. هنگامی که روانکار اکسيد می شود، مواد فعالی را تشکيل می دهد که با تغيير ساختار به رسوبات مختلف تبديل می شوند.  

رسوبات با پايه هيدروکربنی نظير مواد صمغی، مواد چسبناک و لجن، ناشی از روغن اکسيد شده هستند. اين مواد معمولا دارای اندازه مولکولی بزرگ در مقايسه با ساير ترکيبات موجود در روانکار (به غير از روغن پايه) هستند. 

در همین راستا شرکت پیشگامان بهساز روانه جهت بالا رفتن عمر روغن ها و جلو گیری از تخریب زود بهنگام ماشین آلات طی  چند سال تحقیق جهت رفع مشکل اقدام به طراحی و ساخت دستگاههای فیلتراسیون روغن و سوخت گردید و هم اکنون به عنوان بزرگترین تولید کننده در ایران می باشد. 

Untitled-3 copy 2
BI فیلتر ماشین های سری
BC فیلتر ماشین های سری
BLفیلتر ماشین های سری
BTفیلتر ماشین های سری
BPفیلتر ماشین های سری
BWفیلتر ماشین های سری
Untitled-1
طراحی و پشتیبانی :کاتب الکترونیک